Shell Learning Centre

In 2008 en 2009 heeft Alexandra voor het Shell Learning Centre in Den Haag een langlopend project uitgevoerd. Naast herstructurering van een afdeling, training van medewerkers en invoering van standaardwerkmethoden vormde verbetering van de interne communicatie de rode draad in dit project.
Training
Het Shell Learning Centre is een omvangrijk conferentiecentrum waar medewerkers van Shell uit de gehele wereld opleidingen volgen. Meetingplanners maken hier gebruik van het horecareserveringssysteem Fidelio. Alexandra heeft hen training gegeven in het gebruik van dit systeem.
Interne communicatie
Daarnaast heeft zij de werkzaamheden en de permanente bezetting geherstructureerd. Ook heeft Alexandra de communicatie van de afdeling met de interne klanten verbeterd en zowel een aftersales- als een consistent klachtenbeleid opgezet.